Eğitim Programı

Anaokulu eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Programımız, ulusal değerlerin yanında uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Kazanımlar, temaların tüm derslere ve etkinliklere taşınması ile sağlanır. Yapılan etkinlikler öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanır.

Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar.

Programımız, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun, edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir.

Yabancı Dil Eğitimine Büyük Önem Veririz

Yabancı dil eğitim programımız OXFORD kitapları, eğitim araçları ve eğitim materyalleri eşliğinde işlenmektedir.Sınıflarımızda  anadilini İngilizce olarak konuşan İngilizce öğretmenimiz   okul öncesi çağındaki çocuklarımıza İngilizce dili farkındalığı kazandırabilmek için yaş (dikkat) seviyelerine göre  büyük yaş gruplarımıza ayda 40 saat küçük yaş gruplarımıza ayda 20 saat İngilizce dil  eğitimi vermektedir.Amacımız İngilizceyi öğretmekten ziyade başka dillerinde olduğunu okul öncesi çağı çocuklarımıza farkettirebilmek ve zihinlerindeki dil merkezine bir kapı daha açabilmektir.

.

ANAOKULUNDA BİR GÜN

Çember Zamanı Sabah kahvaltıdan sonra, tüm sınıf biraraya gelerek güne merhaba şarkıları söyler. Hava durumu, takvim, mevsim, günün akışının konuşulduğu paylaşım saati ile etkinlikler başlar.

Tema Zamanı Program içeriği temalardan oluşur. Bunlar, farklı yaş gruplarına uygun olarak, sınıf öğretmenleri tarafından belirlenir ve uygulanır. Yıl içinde belirlenen farklı temalar